Valt språk: Svenska     Välj språk:

Välkommen!

Quality In Sweden AB erbjuder företag med Q-kompetens att utveckla och stärka kvalitetsfrågor inom all industriell verksamhet och processtyrning.

Vår affärsidé

Affärsidén är att vara ett stöd i ert processarbete, att ständigt förbättra kvalitetsmålen med “nya innovationer”

Vi belyser vad som menas med “Slutkundens behov och krav”.

Utmaning till er:

Lyssna på era möjliga problem och omvandla dessa till åtgärdes handling.

Med min erfarenhet och innovations förmåga inspirera och driva på utvecklingen av ert affärskoncept.

Utmana till förbättringar så att ett ert företag ytterligare förbättrar sina marknadsandelar och kostnadsbesparingar.

Fokus på kvalitetssäkring från förfrågan till färdig leverans. 

Sekretessavtal är självklarhet.

Ett exempel på våra tjänster:  Dessa specifika underlag får en hänvisning redan på ritningsunderlaget. I och med detta får man fram en Kvalitetsstyrning som  innebär att man kontrollerar och styr tillverkningsprocessen.  Rätt från början.

Lars-Johan Jarnheimer är kanske bäst känd som f.d. koncernchef för Tele2. Även innan Tele2 hade han ledande befattningar på flera av Sveriges stora företag så som H&M, IKEA, SAAB och Comviq. Han sa Det viktigaste för ett företag är att jobba med vad kunderna tycker och verkligen ta reda på detta.” Det blev ett kvitto på att min affärsidé är helt rätt. “På ett litet hotell i den polska staden Wroclav satt Lars Halläng och sällskapade lunchprat alldeles nyss”. Texten är saxad ur ett blogginlägg av Henrik Blomgren*. Klicka här för att läsa hela inlägget från “http://ledaellerledas.se

*Henrik Blomgren
Head of Department, Associate Professor
INDEK, Industrial Economics and Management
Royal Institute of Technology

*