Valt språk: Svenska     Välj språk:

Välkommen!

ex: Dirt,fibres , The goal is to remove all the unnecessary controls and opinions on the finish, which reduces the finishing repairs, costs and unnecessary lowering of the quality that this creates..

Here we help to describe the assessment of a standard with clear, simple templates how the assessment will be carried out on the size, number, including description of the imperfection. Assessment under the Act / standards that are developed with you, we also developed a training for your employees.

Quality In Sweden AB erbjuder företag med Q-kompetens att utveckla och stärka kvalitetsfrågor inom all industriell verksamhet och processtyrning.

Vår affärsidé

Affärsidén är att vara ett stöd i ert processarbete, att ständigt förbättra kvalitetsmålen med "nya innovationer"Vi belyser vad som menas med "Slutkundens behov och krav".Utmaning till er:Lyssna på era möjliga problem och omvandla dessa till åtgärdes handling.Med min erfarenhet och innovations förmåga inspirera och driva på utvecklingen av ert affärskoncept.

Utmana till förbättringar så att ett ert företag ytterligare förbättrar sina marknadsandelar och kostnadsbesparingar.

Fokus på kvalitetssäkring från förfrågan till färdig leverans. Sekretessavtal är självklarhet.

Ett exempel på våra tjänster:  Dessa specifika underlag får en hänvisning redan på ritningsunderlaget. I och med detta får man fram en Kvalitetsstyrning som  innebär att man kontrollerar och styr tillverkningsprocessen.

  Rätt från början. Tveka inte att kontakta mig om du har frågor om part version process.

Till varje standardunderlag ( STD) som tas fram , finns det även en utbildning att tillgå en teoretisk och en praktisk.

Målet är att avlägsna all onödig kontroll och åsikter om finish, och på så sätt minska de finishreparationer, kostnader och onödig sänkning av kvalitet som detta skapar.

Man bedömer lika i alla led, Rätt från början

 

*